Pomáhame, inovujeme a šetríme čas i náklady

+ Správne vydefinovať priority a smerovanie firmy - hlavne pre menšie firmy a startupy je určenie priorít kľúčovou činnosťou, od ktorej sa odvíja celé plánovanie.

+ Vybudovať na trhu silný brand, statégiu rozvoja a komunitu - budujeme s vami komunitu zákazníkov využívajúcich vaše produkty a s tým v ruka v ruke branding celej značky.

+ Zanalyzovať konkurenciu a vyniknúť - zanalyzujeme konkurenciu, ich slabé a silné miesta a zároveň postavenie na trhu. Nájdeme spolu nové možnosti, ako vyniknúť.
+ Pretvoriť nápad v užitočný produkt - váš nápad spracujeme, vytuningujeme a prevedieme do produktu, ktorý nemá problém zarábať a podporovať ostatné činnosti spojené s vaším podnikaním.

+ Zvalidovať nápad, konzultovať - pomôžeme vám váš nápad zvalidovať formou brainstormingu a z pohľadu rôznych faktorov s našimi odborníkmi. Následne konzultujeme možnosti úpravy, zmeny MVP a požiadaviek.

+ Odstrániť prebytočné náklady, zvyšovať efektivitu - optimalizáciou procesov alebo ich automatizáciou je možné znížiť náklady aj o 50% a zahrnúť nové metódy aj do budúceho rozvoja firmy.

Tvorte a naučte sa s nami

Predávať

Naučíme vás, ako budovať produkty, ktoré predávajú. Vytvoriť si používateľskú komunitu, dôveryhodnosť produktu a jeho digitálnu podobu online, ktorá zarába aj bez predraženej reklamy.

Inovovať/Dizajnovať

Pomáhame s pohľadom na rôzne produkty/problémy z iného a nezaujatého uhľu. Robíme workshopy produktového brainstormingu, smerovania firmy a pochopenia základných inovačných techník.

Optimalizovať

Priestor na optimalizáciu sa nájde vždy. Pomáhame nájsť slabé miesta, ktoré zaberajú náklady na budget, čas a zamestnancov zbytočne a následne ich spolu zautomatizujeme alebo zoptimalizujeme.

Inteligentne, bezpečne a postupnými krokmi

1.) Analýza súčasného stavu - na štarte sa stretneme a zanalyzujeme súčasný stav firmy/projektu/tímu. Zrevidujeme stav vášho podnikania, vaše očakávania, náklady a konkurenciu.


2.) Vydefinovanie potrieb - po úvodnej analýze, vydefinujeme spolu potreby/problémy a možnosti realizácie alebo ich odstránenia. Súčasťou je aj dlhodobý strategický plán naplnenia cieľa, cenový a časový odhad.


3.) Návrh riešenia - vyhotovíme riešenie, ktoré je možné zrealizovať v danom budgete. Riešenie vždy obsahuje dlhodobý plán v rokoch a možnosti neustáleho rozvoja.

4.) Vydefinovanie míľniku - spoločné vydefinovanie prvého mílniku, ktorý chceme dosiahnuť, vrátane konkrétnych krokov, zodpovedností a osôb potrebných na jeho naplnenie.


5.) Spoločná práca na naplnení cieľa - práca na naplnení cieľa, počas ktorej prebieha pravidelná kontrola v sprintoch a validácia tímom zodpovedným za kontrolu a kvalitu. Priebežné menšie zmeny vyplývajúce z práce sa zapracovávajú podľa potreby projektu.


6.) Vyhodnotenie úspešnosti a ďalší rozvoj - vyhodnotenie výsledného produktu/projektu z pohľadu kvality, času, ceny a efektivity. Na základe toho sa prechádza k rozvoju alebo následnému vzdelávaniu podľa potreby projektu.

Poskytneme vám idea konzultanta

KONZULTÁCIA NÁPADOV

Pri zakladaní nového projektu často-krát zakľadateľ alebo tím, nevidí už jasne súvislosti a potreby trhu. Pomáhame zvalidovať, prekonzultovať s externistom problematiku pre potreby používateľov.

INOVÁCIE A DLHODOBÝ PLÁN

Sledujeme trendy na trhu a vieme sa ponoriť do hocijakého problému v každom odvetví. Neustále prinášame k vášmu podnikaniu rôzne nápady, inovácie a možnosti, ako vyniknúť.

Vývojári v cloude - naši vývojári sú dostupní podľa potreby daného projektu. Máte zaručený support kedykoľvek v prípade výpadku služby.
Súčasť vášho tímu a projektu - vieme, že nie vždy je efektívne všetko riešiť externe na diaľku, preto môžeme spolupracovať aj s vami a vaším tímom.

Architekt/Vývojár

Ondra Mařík

Konzultant

Tomáš Habrman

IT Analytik/UI dizajnér

Sveťa Margetová

Ukážky našej práce, kedy sme klientom pomohli s

Card image cap

Mobilnou aplikáciou pre bežcov


Čo? Pre koho?

Projekt vznikol z našej vlastnej iniciatívy, keďže sami beháme. Zanalyzovali sme si požiadavky bežcov, priniesli návrh a aplikácia bola na svete. Výrazne podporila beh a celkový zážitok z pretekov. Už štvrtý rok po sebe ju neustále rozvíjame a tuningujeme.

Card image cap

Webovou stránkou


Čo? Pre koho?

Interaktívna webová stránka umožňujúca prezentovať novo-vznikajúcu budovu. Riešenie obsahovalo interaktívny klikací prototyp budovy a kancelárií. Zakladali sme si na peknom a rýchlom vykreslení a zobrazení vizualizácií v prívetivej podobe.

Card image cap

Webovou aplikáciou pre offline biznis


Čo? Pre koho?

Počas cesty vlakom sme spoznali ďalšieho super klienta, ktorému sme sa rozhodli pomôcť s rozbehom jeho podnikania formou webovej aplikácie umožňujúcej efektívne rezervovať limuzíny a komunikovať so šoférom.