Pomáhame, inovujeme a šetríme čas i náklady

Správne vydefinovať priority a smerovanie firmy
+ Správne vydefinovať priority a smerovanie firmy - hlavne pre menšie firmy a startupy je určenie priorít kľúčovou činnosťou, od ktorej sa odvíja celé plánovanie.
Vybudovať na trhu silný brand, statégiu rozvoja a komunitu
+ Vybudovať na trhu silný brand, statégiu rozvoja a komunitu - budujeme s vami komunitu zákazníkov využívajúcich vaše produkty a s tým v ruka v ruke branding celej značky.
Zanalyzovať konkurenciu a vyniknúť
+ Zanalyzovať konkurenciu a vyniknúť - zanalyzujeme konkurenciu, ich slabé a silné miesta a zároveň postavenie na trhu. Nájdeme spolu nové možnosti, ako vyniknúť.
Pretvoriť nápad v užitočný produkt
+ Pretvoriť nápad v užitočný produkt - váš nápad spracujeme, vytuningujeme a prevedieme do produktu, ktorý nemá problém zarábať a podporovať ostatné činnosti spojené s vaším podnikaním.
Zvalidovať nápad, konzultovať
+ Zvalidovať nápad, konzultovať - pomôžeme vám váš nápad zvalidovať formou brainstormingu a z pohľadu rôznych faktorov s našimi odborníkmi. Následne konzultujeme možnosti úpravy, zmeny MVP a požiadaviek.
Odstrániť prebytočné náklady, zvyšovať efektivitu
+ Odstrániť prebytočné náklady, zvyšovať efektivitu - optimalizáciou procesov alebo ich automatizáciou je možné znížiť náklady aj o 50% a zahrnúť nové metódy aj do budúceho rozvoja firmy.

Tvorte a naučte sa s nami

Predávajte s nami vaše produkty

Predávať

Naučíme vás, ako budovať produkty, ktoré predávajú. Vytvoriť si používateľskú komunitu, dôveryhodnosť produktu a jeho digitálnu podobu online, ktorá zarába aj bez predraženej reklamy.

Inovujte a dizajne vaše produkty a služby

Inovovať/Dizajnovať

Pomáhame s pohľadom na rôzne produkty/problémy z iného a nezaujatého uhľu. Robíme workshopy produktového brainstormingu, smerovania firmy a pochopenia základných inovačných techník.

Optimalizujte náklady a čas

Optimalizovať

Priestor na optimalizáciu sa nájde vždy. Pomáhame nájsť slabé miesta, ktoré zaberajú náklady na budget, čas a zamestnancov zbytočne a následne ich spolu zautomatizujeme alebo zoptimalizujeme.

Inteligentne, bezpečne a postupnými krokmi

1. Analýza súčasného stavu - na štarte sa stretneme a zanalyzujeme súčasný stav firmy/projektu/tímu. Zrevidujeme stav vášho podnikania, vaše očakávania, náklady a konkurenciu.


2. Vydefinovanie potrieb - po úvodnej analýze, vydefinujeme spolu potreby/problémy a možnosti realizácie alebo ich odstránenia. Súčasťou je aj dlhodobý strategický plán naplnenia cieľa, cenový a časový odhad.


3. Návrh riešenia - vyhotovíme riešenie, ktoré je možné zrealizovať v danom budgete. Riešenie vždy obsahuje dlhodobý plán v rokoch a možnosti neustáleho rozvoja.

Online stratégia a rozvoj produktu

4. Vydefinovanie míľniku - spoločné vydefinovanie prvého mílniku, ktorý chceme dosiahnuť, vrátane konkrétnych krokov, zodpovedností a osôb potrebných na jeho naplnenie.


5. Spoločná práca na naplnení cieľa - práca na naplnení cieľa, počas ktorej prebieha pravidelná kontrola v sprintoch a validácia tímom zodpovedným za kontrolu a kvalitu. Priebežné menšie zmeny vyplývajúce z práce sa zapracovávajú podľa potreby projektu.


6. Vyhodnotenie úspešnosti a ďalší rozvoj - vyhodnotenie výsledného produktu/projektu z pohľadu kvality, času, ceny a efektivity. Na základe toho sa prechádza k rozvoju alebo následnému vzdelávaniu podľa potreby projektu.

Idea konzultant a mentor

Poskytneme vám idea konzultanta

KONZULTÁCIA NÁPADOV

Pri zakladaní nového projektu často-krát zakľadateľ alebo tím, nevidí už jasne súvislosti a potreby trhu. Pomáhame zvalidovať, prekonzultovať s externistom problematiku pre potreby používateľov.

INOVÁCIE A DLHODOBÝ PLÁN

Sledujeme trendy na trhu a vieme sa ponoriť do hocijakého problému v každom odvetví. Neustále prinášame k vášmu podnikaniu rôzne nápady, inovácie a možnosti, ako vyniknúť. Tak isto, ako sa inovuje náš svet okolo nás, inovovať treba produkty, služby a predbehnúť tým všade číhajúcu konkurenciu.

Vývojári v cloudeVývojári v cloude - naši vývojári sú dostupní podľa potreby daného projektu. Máte zaručený support kedykoľvek v prípade výpadku služby.
Support 7 dní v týždniSúčasť vášho tímu a projektu - vieme, že nie vždy je efektívne všetko riešiť externe na diaľku, preto môžeme spolupracovať aj s vami a vaším tímom.
Ondřej Mařík - Vývojár

Architekt/Vývojár

Ondra Mařík

Tomáš Habrman - Konzultant

Konzultant

Tomáš Habrman

Svetlana Margetová - Analytik

IT Analytik/UI dizajnér

Sveťa Margetová

Ukážky našej práce, kedy sme klientom pomohli s

Mobilná aplikácia pre bežcov pretekov Od Tatier k Dunaju

Mobilnou aplikáciou pre bežcov


Čo? Pre koho?

Projekt vznikol z našej vlastnej iniciatívy, keďže sami beháme. Zanalyzovali sme si požiadavky bežcov, priniesli návrh a aplikácia bola na svete. Výrazne podporila beh a celkový zážitok z pretekov. Už štvrtý rok po sebe ju neustále rozvíjame a tuningujeme.

Webová stránka pre novovznikajúcu administratívnu budovu Klingerka

Webovou stránkou


Čo? Pre koho?

Interaktívna webová stránka umožňujúca prezentovať novo-vznikajúcu budovu. Riešenie obsahovalo interaktívny klikací prototyp budovy a kancelárií. Zakladali sme si na peknom a rýchlom vykreslení a zobrazení vizualizácií v prívetivej podobe.

Webová aplikácia pre zakladanie spoločností vo Veľkej Británii prostredníctvom Company House

Webovou aplikáciou pre offline biznis


Čo? Pre koho?

Počas cesty vlakom sme spoznali ďalšieho super klienta, ktorému sme sa rozhodli pomôcť s rozbehom jeho podnikania formou webovej aplikácie umožňujúcej efektívne rezervovať limuzíny a komunikovať so šoférom.