Pomáhame, inovujeme a šetríme čas i náklady

Správne vydefinovať priority a smerovanie firmy
+ Správne vydefinovať priority a smerovanie firmy - hlavne pre menšie firmy a startupy je určenie priorít kľúčovou činnosťou, od ktorej sa odvíja celé plánovanie.
Vybudovať na trhu silný brand, statégiu rozvoja a komunitu
+ Vybudovať na trhu silný brand, statégiu rozvoja a komunitu - budujeme s vami komunitu zákazníkov využívajúcich vaše produkty a s tým v ruka v ruke branding celej značky.
Zanalyzovať konkurenciu a vyniknúť
+ Zanalyzovať konkurenciu a vyniknúť - zanalyzujeme konkurenciu, ich slabé a silné miesta a zároveň postavenie na trhu. Nájdeme spolu nové možnosti, ako vyniknúť.
Pretvoriť nápad v užitočný produkt
+ Pretvoriť nápad v užitočný produkt - váš nápad spracujeme, vytuningujeme a prevedieme do produktu, ktorý nemá problém zarábať a podporovať ostatné činnosti spojené s vaším podnikaním.
Rozšíriť portfólio služieb a inovovať
+ Rozšíriť portfólio služieb a inovovať - inovácie idú ruka v ruke s technologickým posunom našej spoločnosti. Pomôžeme vám nájsť priestory, kde, čo a ako inovovať.
Odstrániť prebytočné náklady, zvyšovať efektivitu
+ Odstrániť prebytočné náklady, zvyšovať efektivitu - optimalizáciou procesov alebo ich automatizáciou je možné znížiť náklady aj o 50% a zahrnúť nové metódy aj do budúceho rozvoja firmy.

Tvorte a naučte sa s nami

Predávajte vaše produkty s nami

Predávať

Naučíme vás, ako budovať produkty, ktoré predávajú. Vytvoriť si používateľskú komunitu, dôveryhodnosť produktu a jeho digitálnu podobu online, ktorá zarába aj bez predraženej reklamy.

Inovujte služby a produkty. Dizajnu pre vašich používateľov

Inovovať/Dizajnovať

Pomáhame s pohľadom na rôzne produkty/problémy z iného a nezaujatého uhľu. Robíme rôzne workshopy produktového brainstormingu, smerovania firmy a pochopenia základných inovačných techník.

Optimalizácia nákladov

Optimalizovať

Priestor na optimalizáciu sa nájde vždy. Pomáhame nájsť slabé miesta, ktoré zaberajú náklady na budget, čas a zamestnancov zbytočne a následne ich spolu zautomatizujeme alebo zoptimalizujeme.

Inteligentne, bezpečne a postupnými krokmi

1. Analýza súčasného stavu - na štarte sa stretneme a zanalyzujeme súčasný stav firmy/projektu/tímu. Zrevidujeme stav vášho podnikania, vaše očakávania, náklady a konkurenciu.


2. Vydefinovanie potrieb - po úvodnej analýze, vydefinujeme spolu potreby/problémy a možnosti realizácie alebo ich odstránenia. Súčasťou je aj dlhodobý strategický plán naplnenia cieľa, cenový a časový odhad.


3. Návrh riešenia - vyhotovíme riešenie, ktoré je možné zrealizovať v danom budgete. Riešenie vždy obsahuje dlhodobý plán v rokoch a možnosti neustáleho rozvoja.

Analýza súčasného stavu firmy

4. Vydefinovanie míľniku - spoločné vydefinovanie prvého mílniku, ktorý chceme dosiahnuť, vrátane konkrétnych krokov, zodpovedností a osôb potrebných na jeho naplnenie.


5. Spoločná práca na naplnení cieľa - práca na naplnení cieľa, počas ktorej prebieha pravidelná kontrola v sprintoch a validácia tímom zodpovedným za kontrolu a kvalitu. Priebežné menšie zmeny vyplývajúce z práce sa zapracovávajú podľa potreby projektu.


6. Vyhodnotenie úspešnosti a ďalší rozvoj - vyhodnotenie výsledného produktu/projektu z pohľadu kvality, času, ceny a efektivity. Na základe toho sa prechádza k rozvoju alebo následnému vzdelávaniu podľa potreby projektu.

Strategický poradca a plánovanie dlhodobej stratégie firmy

Poskytneme vám strategického poradcu

NEZAUJATÝ EXTERNÝ POHĽAD NA PROBLÉM

Je jedno, či podnikáte dlhšiu dobu, alebo zakladáte nový startup, či projekt. Mnohokrát sú členovania tímu pomerne úzko zahľadený do problematiky, ktorou žijú. Pomáhame nazerať na problémy z väčšej perspektívy.

INOVÁCIE A DLHODOBÝ PLÁN

Na budovanie dlhodobých strategických plánov sa špecializujeme. Sledujeme trendy na trhu a vieme sa ponoriť do hocijakého problému v každom odvetví. Neustále prinášame k vášmu podnikaniu rôzne nápady ako vyniknúť.

Vývojári v cloudeVývojári v cloude - naši vývojári sú dostupní podľa potreby daného projektu. Máte zaručený support kedykoľvek v prípade výpadku služby.
Support 7 dní v týždniSúčasť vášho tímu a projektu - vieme, že nie vždy je efektívne všetko riešiť externe na diaľku, preto môžeme spolupracovať aj s vami a vaším tímom.
Ondřej Mařík - Vývojár

Architekt/Vývojár

Ondra Mařík

Tomáš Habrman - Vývojár

Konzultant

Tomáš Habrman

Svetlana Margetová - Analytik

IT Analytik/UI dizajnér

Sveťa Margetová

Ukážky našej práce, kedy sme klientom pomohli s

Rozvoj eshopu a webu pre čajovňu Čajovňa Setkání - Praha

Inováciami a rozvojom


Čo? Pre koho?

Pre Karla z Čajovne Setkání vyvíjame viacero produktov - webové stránky, eshop a implementujeme podľa potreby rôzne nápady. Čajovní je v Prahe pomerne dosť, preto sme s ním rozmýšľali, čo iné priniesť na trh. Vymysleli sme mobilnú aplikáciu na degustácie a ďalšie funkcie, ktoré uvíta mnoho používateľov.

Mobilná android aplikácia pre správu emailov pre Centrum.cz

Mobilným vývojom internej aplikácie


Čo? Pre koho?

Pomáhali sme s vývojom tabletovej aplikácie v oblasti eHealth umožňujúcej spravovať výpočty liekov a tým efektívnejšie plánovať ceny a zásoby. Riešenie obsahuje mnohé typy výpočtov, ktoré na seba nadväzujú, čím šetria mnoho času maklérom aj lekárňam. Ušetrený čas je možné využiť na efektívnejšie plánovanie a riadenie.

Vybudovanie nového produktu a komunity pre alchymistov

Vybudovaním nového produktu a komunity


Čo? Pre koho?

Nebojíme sa výziev a preto sme odkývli áno, zaujímavému projektu - vytvorenie webovej stránky a komunity platiacich zákazníkov v oblasti alchýmie. Bol to oriešok, no podarilo sa nám pochopiť potreby cieľovej skupiny, poskytnúť im to, čo potrebujú a s klientom zapracovať dlhodobý plán.